ПЯСЪК 0/4 mm

Речен пясък фракция 0/4 mm за производство на бетонни смеси.

БДС EN 12620:2002 + А1:2008
Хидроеко ПИМ ООД

ПЯСЪК 0/1 mm

Речен пясък фракция 0/1 mm за производство на строителни разтвори.

БДС EN 13139:2004
Хидроеко ПИМ ООД

РЕЧЕН ФИЛЦ

Едър добавъчен материал фракция 4/11,2 и 11,2/22,4 mm за производство на бетонни смеси.

БДС EN 12620:2002 + А1:2008
Хидроеко ПИМ ООД

КОНТАКТИ
Адрес кариера

Хидроеко ПИМ ООД
1853, гр. София, кв. Челопечене
местност „Завоя”
тел. управител: +359 88 486 21 10
тел. експедиция: +359 88 843 38 21
тел. екология +359 88 244 63 99

Адрес офис

Хидроеко ПИМ ООД
1784, гр. София, ул. Михаил Тенев №12
БЦ Евротур, ет.4, офис 15
тел. офис: +395 88 948 98 49
e-mail: office@hydroecopim.com