2023г. - фотографии

Интересни видове наблюдавани през 2022

Белооки потапници

Интересни видове наблюдавани през 2019г.

Летни обитатели

Водни лилии

Цъфнаха първите ни водни лилии. Посадени са през месец ноември.

Интересни факти за пчелите

Някои от нашите бозайници

Любопитни факти за птиците

Интересни факти за костенурките, змиите и гущерите

Водни кончета, пеперуди и растения

Добивно съоръжение

Фадрома и отделни части на инсталацията

Обезводнително колело

КОНТАКТИ
Адрес кариера

Хидроеко ПИМ ООД
1853, гр. София, кв. Челопечене
местност „Завоя”
тел. управител: +359 88 486 21 10
тел. експедиция: +359 88 843 38 21
тел. екология +359 88 244 63 99

Адрес офис

Хидроеко ПИМ ООД
1784, гр. София, ул. Михаил Тенев №12
БЦ Евротур, ет.4, офис 15
тел. офис: +395 88 948 98 49
e-mail: office@hydroecopim.com