Белооки потапници

Интересни видове наблюдавани през 2019г.

Зимни водоплаващи видове птици

Летни обитатели

Водни лилии

Цъфнаха първите ни водни лилии. Посадени са през месец ноември.

Подготовка за Великден с учениците от 159 ОУ Васил Левски гр. София

Подготовка за Великден с учениците от 159 ОУ Васил Левски

Посещения на деца от учебни заведения /училища и градини/

Пчелата - уникално създание на природата

Някои от нашите бозайници

Магията на хляба

Любопитни факти за птиците

Интересни факти за костенурките, змиите и гущерите

Водни кончета, пеперуди и растения

Добивно съоръжение

Фадрома и отделни части на инсталацията

Обезводнително колело

КОНТАКТИ
Адрес кариера

Хидроеко ПИМ ООД
1853, гр. София, кв. Челопечене
местност „Завоя”
тел. управител: +359 88 486 21 10
тел. експедиция: +359 88 843 38 21
тел. екология +359 88 244 63 99

Адрес офис

Хидроеко ПИМ ООД
1784, гр. София, ул. Михаил Тенев №12
БЦ Евротур, ет.4, офис 15
тел. офис: +395 88 948 98 49
e-mail: office@hydroecopim.com