ISO 9001:2015

№ на сертификата: BG.001887 - Хидроеко ПИМ ООД

Обхват на сертификата: Добив, преработка и търговия с инертни материали.

Сертифициращ орган/организация:
Бюро Веритас

Свали PDF EN

Свали PDF bg

НИСИ

№ на сертификата: 2032-CPR-19.88C - Хидроеко ПИМ ООД

Обхват на сертификата:  Сертификат за съответствие на производствения контрол на добавъчни материали за производство на бетонни смеси

Сертифициращ орган/организация: Научноизследователски строителен институт - НИСИ

Свали PDF

КОНТАКТИ
Адрес кариера

Хидроеко ПИМ ООД
1853, гр. София, кв. Челопечене
местност „Завоя”
тел. управител: +359 88 486 21 10
тел. експедиция: +359 88 843 38 21
тел. екология +359 88 244 63 99

Адрес офис

Хидроеко ПИМ ООД
1784, гр. София, ул. Михаил Тенев №12
БЦ Евротур, ет.4, офис 15
тел. офис: +395 88 948 98 49
e-mail: office@hydroecopim.com